onsdag, oktober 17, 2007

Antikommunism?

Åsa Linderborg har "läst" en liten text jag skrivit i nya Arena om antikommunism. Ja, jag citerar henne och har invändningar när hon påstår att kritik av kommunismens övergrepp slår mot folkhemmet och hela arbetarrörelsen.
Min invändning är att majoriteten av svensk arbetarrörelse aldrig varit kommunister och att de flesta dessutom var antikommunister när det blev skarpt läge. Samt att en ambition bakom folkhemmet och välfärdsstaten var att marginalisera hoten från antidemokratiska rörelser, bl a kommunismen.

Det pågår hela tiden försök från höger att använda kommunismens brott för att diskreditera hela vänstern. Jag menar att Åsa Linderborgs inställning faktiskt spelar högern i händerna.

Det var vad jag skrev.

Men i Aftonbladet påstår hon nu helt fräckt att jag skrivit nåt helt annat.
1. Hon insinuerar att jag gillar idén med att en statlig myndighet – Forum för levande historia – ska ägna sig åt historisk forskning och upplysningsverksamhet mot nazism och kommunism. Kanske blir hon överraskad när jag påpekar att jag delar hennes kritik mot fenomenet, och alltid gjort det, även om jag samtidigt kan erkänna att Forumet gjort bra insatser för att öka kunskapen om nazismen i Sverige.
2. Att jag anser att dåvarande SKP borde förbjudits under andra världskriget. Om det skriver jag inte en rad, mer än att jag förstår att radikala människor på den tiden blev antikommunister. Till exempel efter att ha hört Hilding Hagberg i riksdagen beklaga sig över att Sveriges regering förhållit sig allt för positiv till Frankrikes och Storbritanniens krigsförklaring mot Nazityskland.

Att Åsa Linderborg förnekar att kommunister var mot folkhemmet och den svenska modellen är förbryllande.
Jag var inte född på 1950-talet. Men lärde mig massor om politik och världen från maoistiska och andra marxist-leninistiska vänner under 1970-talets andra halva, en del medlemmar i vpk. Var det nåt som förenade dom så var det ett blint hat mot socialdemokrati, folkhem, klassamarbete, samförståndspolitik, förhandlingslösningar, Saltsjöbadsanda och hela den svenska modellen – som de ansåg var en kapitulation för kapitalet.

Politiska ideologier måste dömmas efter sin praktik. Men jämfört med den rödheta antikommunism många syndikalister, frihetliga socialister och socialdemokrater gett uttryck för känner jag mig ganska mild i min kritik. Jag skulle inte kalla kommunister för löss, som en känd vänsterpolitiker en gång gjorde. Men jag känner mig mer hemma i hans idéarv än i Hilding Hagbergs. Jag undrar var Åsa Linderborg egentligen känner sig hemma.

Och jag fattar inte att man inte kan se kommunismens sammanbrott som en befrielse för Europas vänster. Vem fan vill ha tillbaka Berlinmuren? Ven vill ha tillbaka vpk?

40 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej Per,

en detalj bara: Forum har ingen egen forskning (de kan i marginell mån själva initiera forskning - som sedan utförs av någon annan - men de får enligt sitt regleringsbrev inte själva forska). Det är en stor svaghet, eftersom det innebär att de själva inte har någon egentlig kompetens på sina ämnesområden. Myndigheten består av ett antal duktiga administratörer, all ämneskunskap ska de köpa in. Det innebär i sin tur att de blir helt beroende av sina rådgivare, och därför är resultatet av deras verksamhet ganska ojämnt. Det är värt att kritisera.
Däremot förstår jag inte varför det skulle vara dåligt om de fick forska. Om de fick det skulle de få ungefär samma uppbyggnad som arbetslivinstitutet, eller som deras ämneskollegor i Oslo och Köpenhamn. Det vill säga, de skulle i statlig regi syssla med forskning och undervisning. Det är exakt vad exempelvis ett universitet gör, även det är en "statlig myndighet" som "ska ägna sig åt historisk forskning och upplysningsverksamhet mot nazism och kommunism" - även om jag kanske skulle peta in ett bland annat i den meningen, och byta "mot" mot "om". Varför är det dåligt? Utveckla gärna.

Vänliga hälsningar
Mats Deland

18 oktober, 2007 12:04  
Blogger Per Wirtén said...

Mats,
Din invändning är bra. Men min följdfråga är om inte den frihet ett Forum för Levande Historia har ändå är mer begränsad än ett universitets? Är det inte så att regeringen kan gå in med nya direktiv och säga ni ska göra det här och det där, på ett sätt som man inte gör med ett universitet? Alltså en mycket mer direkt politisk styrning. Har jag fel?

18 oktober, 2007 13:29  
Anonymous Anonym said...

Hej Per, jo, så är det nog. Till exempel har den - inte regeringen utan riksdagen - föreskrivit att Forum inte får forska. En annan sak den bestämt är att Forum ska ägna sig även åt kommunismens brott. Detta kan man kritisera, men då gäller diskussionen inte att det är myndigheter som forskar och undervisar, utan hur dessa myndigheter är uppbyggda. Det är en viktig skillnad.
Viktig eftersom kritiken då träffar betydligt större myndigheter än Forum, nämligen de främsta forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Dessa båda kolossers själva verksamhet består i att ta beslut om hur forskningsmedel ska användas, och givetvis minskar den andel som kan användas för "fri" (d v s icke öronmärkta projektmedel och fakultetsmedel) forskning konstant till förmån för öronmärkta medel (oftast för behjärtansvärda ändamål som hållbar utveckling och forskning om Sveriges roll under Förintelsen, men ändå). Likaså har även de politiskt tillsatta rektorernas och universitetsstyrelsernas makt ökat starkt, i samband med införandet av de s k excellensmedlen. Det är där den politiska styrningen av forskningsmedlen sker, att hacka på Forum för detta är alltså dels felaktigt, eftersom Forum inte forskar, dels, även om där fanns forskning, att rikta blicken helt fel eftersom Forum (budget 42 millar) är en helt oväsentlig aktört i det stora sammanhanhet, fördelningen av miljarderna. Med andra ord, du har fel. Man gör så även med universitet, även om man använder omvägen över forskningsråden.
Sen tror jag att Åsa egentligen är ute efter en annan sak, att hon fruktar att några tomtar på Timbro kan styra hur Forums upplysningsverkamhet (d v s fortbildningsverksamhet och läromedel) om kommunismens brott kommer att se ut. Det vore isåfall illa, även om jag ännu inte känner till något som tyder på det. Men skulle det bli så beror det ju just på att Forum inte har någon egen forskning och kompetens, utan är helt utlämnade åt de rådgivare de för tillfället hyrt in.

allt gott
Mats

18 oktober, 2007 14:06  
Blogger Erik Svensson said...

Mats:

Du har fel i att 42 miljoner till Forum är en "helt oväsentlig del" i forskningsfinansieringssammanhang. Om det rör sig om det årliga anslaget så skulle jag tippa att det rör sig om 10-20 % av vad ALL biologisk grundforskning får från VR varje år, och det är knappast oväsentligt.

Du har även fel när du hackar på Vetenskapsrådet, för VR är ju den enda finansiella aktören av betydelse på grundforskningens område. Från VR kan enskilda forskare söka fria projektmedel varje år, i nationell konkurrens. På så sätt är VR:s medelstilldelning friare än andra finansiärers, som t. ex. Nutek. Problemet är att VR är underfinansierat och endast kan finansiera 10-20 % av alla ansökningar. Till det tillkommer att regeringen ofta bestämmmer sig för att öka anslagen till VR, men då är nya medel oftast "öronmärkta" för vissa ändamål, t. ex. för att studera "kommunismens brott". Företrädare för VR har protesterat mot detta, utan att få gehör, och har i många år krävt att den icke-öronmärkta finansieringen till VR ska öka, så att de kan finansiera fler forskarinitierade projekt.

Själv anser jag att forskning på kommunismens eller nazismens brott mycket väl kan bedrivas, men den ska bedrivas vid universiteten, och den ska endast finansieras om projektet är bra och sökande är vetenskapligt meriterad och dokumenterat framgångsrik. Med andra ord: De som forskar på kommunismens brott måste söka medel i konkurrens med andra forskare och på samma villkor som andra, och ska inte ha någon "gräddfil" i form av öronmärkta medel, via vare sig Forum eller VR.

21 oktober, 2007 16:52  
Anonymous Anonym said...

Så vad anser du då, Per? Ska man tolka din "kritik mot fenomenet" att forum bör läggas ner? Ska staten syssla med historieskrivning?

24 oktober, 2007 20:43  
Anonymous Anonym said...

Men snälla Per,

vi kan träta om hur mycket 42 miljoner är (det finansierar cirka 20 biologer eller 50 humanister under ett år). Men återigen: för Forums del gäller att dessa pengar inte får användas för forskning. De bekostar administration, utställningar och lärarfortbildning. Punkt slut.
För det andra "hackar" jag inte på vetenskapsrådet. Det vore meningslöst eftersom vr är en myndighet som måste rätta sig efter vad riksdag och regering bestämmer. De "fria" medlen (hur fria dessa medel i själva verket är, är värt en ytterligare diskussion, som vi kan ta en annan gång - jag antar att du menar att svenska historiker fritt valt att under sextio år inte ägna sig åt Förintelsen) krymper, inte i första hand för att de öronmärks, utan för att de dels används för att finansiera ansökningsskrivandet (någon annan finansiering för det arbetet finns nämligen i allmänhet inte), dels fördelats till "excellenspengar", som alltså enligt en process där politiskt tillsatta tjänstemän har ett avgörande inflytande.
Du säger att forskning om nazism och kommunism ska bedrivas på universiteten. Vilken forskning om nazism och kommunism har inte bedrivits på universiteten? Du säger att forskningsmedel för forskning om nazism och kommunism ska utlysas i konkurrens. Vilka forskningsmedel för forskning om nazism och kommunism har inte utlysts i konkurrens? Om du inte visste det, utlystes medlen för både Swenaz och kommunismprogrammen på vanligt vis, i konkurrens. Däremot var de riktade utlysningar, där forskningsämnet beskrevs i vida ordalag. På samma sätt har vr de senaste åren velat öka forskningen om utbildning och riksbankens jubileumsfond har avsatt särskilda medel för skatteforskning, för att nu ta ett par exempel ur högen. Jag ser att du därmed anser att exempelvis jag fått de medel jag använt de senaste fyra åren i "gräddfil" (jag har varit verksam inom Swenaz-programmet). Det får du väl tycka om du vill, det gäller isåfall enligt ditt resonemang var och en som fått pengar via riktade utlysningar. Men om du nu väljer att uttrycka dig i så kränkande ordalag om kollegor, skulle jag önska att du först satte dig in lite bättre i hur forskningsfinansieringssystemet faktiskt är uppbyggt.
Mats Deland

15 september, 2008 02:08  
Anonymous Anonym said...

Ja, troligen sa det ar

05 december, 2009 07:39  
Anonymous Anonym said...

Hi everybody! I don't know where to start but hope this place will be useful for me.
In first steps it is very nice if somebody supports you, so hope to meet friendly and helpful people here. Let me know if I can help you.
Thanks and good luck everyone! ;)

27 februari, 2010 16:28  
Anonymous Anonym said...

[url=http://www.webjam.com/buyreductilonline] Buy reductil online
http://www.webjam.com/buyreductilonline

03 mars, 2010 09:42  
Anonymous Anonym said...

Hello,
I have developed a new clean web 2.0 wordpress theme.

Has 2 colours silver and blue, has custom header(colour or image).
I am curently working on it, so if you have suggestions let me know.

You can view live demo and download from here www.getbelle.com
If you found bug reports or you have suggestions pm me.
Wish you a happing using.

many thanks to [url=http://www.usainstantpayday.com/]USAInstantPayDay.com[/url] for paying the hosting and developement of the theme

obselsesosy

07 mars, 2010 17:21  
Anonymous Anonym said...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

11 mars, 2010 22:41  
Anonymous Anonym said...

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Wallpapers[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Amrita-Rao-2.htm]Amrita Rao[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aarti-Chhabria-122.htm]Aarti Chhabria[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Asin-32.htm]Asin[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Celina-Jaitley-1.htm]Celina Jaitley[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Deepika-Padukone-5.htm]Deepika Padukone[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Geeta-Basra-24.htm]Geeta Basra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kareena-Kapoor-115.htm]Kareena Kapoor[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Katrina-Kaif-11.htm]Katrina Kaif[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Sonal-Chauhan-21.htm]Sonal Chauhan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Priyanka-Chopra-3.htm]Priyanka Chopra[/url]

14 mars, 2010 09:48  
Anonymous Anonym said...

megen fox tatoos, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187756]megan fox stud black boots[/url] megan fox giving hand job
kim kardashian nipple, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187768]watch kim kardashians free tape[/url] kim kardashian full naked
snl monologue taylor swift, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187772]kanye west taylor swift[/url] sparks fly taylor swift
hannah montana christmas gifts, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187786]about hannah montana[/url] hannah montana the best of both worlds
harry potter quizzes, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187792]harry potter lesbians[/url] harry potter author
cruise to cash call me, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187798]tom cruise juicy gay stories[/url] carnival cruise nyc to canada reviews
justin bieber plating the keyboard, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187812]does justin bieber like chocolate[/url] justin bieber with his friend
britney spears greatest hits album, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187814]britney spears boxing[/url] brtiney spears circus free
megan fox full frontal, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/175542]megan fox upset stomach[/url] elementary school megan fox

18 mars, 2010 04:35  
Anonymous Anonym said...

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Gossip[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Actress[/url]

08 april, 2010 15:58  
Anonymous Anonym said...

Once upon a time air travel was a great deal simpler than it is today. You called one of a few airlines that flew from your airport, the agent would tell you what flights were available for a given time, and you booked the one you wanted. Airports were always bustling places, especially during the holidays, but as long as you gave yourself adequate time, the process was usually the same. You would check your bags, go through the x-ray machine, get your boarding pass, and wait patiently at the appropriate gate. Once you got on the plane you ate the snack or meal that came with your flight and watched a movie.

In recent years travel by plane has become significantly more complicated. There are so many different configurations for flights and types of fares. Dire economic circumstances have caused airlines to raise rates and charge extra fees for everything from baggage to blankets. There are complex rules about what you can and cannot carry in your luggage. It can be very difficult to determine whether you are getting the best deal or the best services when you buy an airline ticket. The internet makes the navigation of airlines, airports, and flight itineraries easier, but, even so, be prepared to do some research if you want to find a flight at the best price.

Here is something up front that might save you time and money right off the bat. If you are traveling within the United States mainland, always look at Southwest Airlines first. Southwest is almost always the best deal you will find. However, Southwest itineraries do not appear on the major travel websites, so always go directly to the airline's website for information. Plug in your travel plans, and you will get a list of all the flights that are available. Southwest typically charges more reasonable prices than other airlines, and there are no hidden fees. The price you see is the price you get although tax and the government fee that is attached to all flights does apply. For lower prices than you can probably get anywhere else look at the "web only" fares, but keep in mind that these fares are not refundable.

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Cheap air tickets- guide[/url]

10 april, 2010 12:35  
Anonymous Anonym said...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

15 april, 2010 12:33  
Anonymous Anonym said...

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=18509][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/123/Zarine Khan-17.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=18508][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/123/Zarine Khan-16.jpg[/IMG][/URL]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Zarine-Khan-123.htm]Zarine Khan [/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Zarine-Khan-123.htm]
Zarine Khan Wallpapers[/url]

17 april, 2010 11:57  
Anonymous Anonym said...

The first online casinos opened 10 years ago, and now there are hundreds that can be found online. Estimates vary as to the number of people who gamble online, but recent estimates suggest that a figure of around seven million worldwide would not be too far out. Taking that into account, and with a further estimate of more than $12 billion spent in online casinos alone (not including physical land-based casinos), offers of free casino chips may understandably be seen as something of a drop in the ocean.If you did the same you'd have deposited $550 via Neteller $550, and have a total balance of $980. (PLUS another $50 in value for the Bentley Key Code.
Cash Balance: $550.00
Bonus Balance: $430.00
Total Balance: $980.00 (Almost doubled your money from the start)
[url=http://www.onlinecasinos5.com]online casino bonus[/url]
[img]http://www.bodog.com/publish/etc/medialib/bodogcom_media_lib/home-page-logo.Par.68918.Image.gif[/img]
- Play primarily for fun, not for survival income. Sure, we all want to win, and if you do ...great! Don't make it a career choice; enjoy the online casino atmosphere and the thrill of the games. Don't bet the farm on them or have your real estate agent put an offer down on one because you feel lucky. Repeat, have fun!


It is very important that the casino you choose to register for the offer at any of your favorite games, such as virtual table games, slots and rollers. The online casinos usually have a list of games they offer on their website to see the potential players. In case your favorite games are not listed, it is advisable to proceed to the next casino.


1. You need to go on a vacation if you want to play in the regular brick-n-mortar casinos. That will cost a good amount of money and take away a whole lot of your quality time. Then, your family may want to tag along, as they too don't want to miss out on the action. So, in the end you will end up paying for airfares, hotel rooms, car rentals, food, shopping and hanging around. When you actually get to the casino, you will find that there's very little money left to spend on the casino games, which is the reason why you went there in the first place! However, online casinos spare you the trouble of traveling and wasting money on riff-raffs. Plus they save you a whole lot of time as you can play in the comfort of your home at a time of your own convenience and at your own pace plus within your own budget too.

18 april, 2010 22:11  
Anonymous Anonym said...

if you guys fundamental to vex [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra drugstore seeking generic drugs.
you can disinter drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the chief [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] originator on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

19 april, 2010 17:47  
Anonymous Anonym said...

hi-ya,

I am a really big fan of escort nj

I recently found this escort agency http://nj-escort.com [url=http://nj-escort.com]Nj Escorts[/url]

If anyone can tell me other escort agency sites, I would appreciate it.

Hi gamblers, I need a page like

21 april, 2010 22:05  
Anonymous Anonym said...

check http://www.EroticWebCams.net if you want to view the best adult webcams.

22 april, 2010 03:19  
Anonymous Anonym said...

[url=http://bewutore.t35.com/news_548.html]online gambling poker[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_292.html]online gambling websites[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_53.html]secure online gambling uk[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_152.html]sams town casino las vegas[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_385.html]free online gambling for fun[/url]

05 maj, 2010 03:12  
Anonymous Anonym said...

Shahid Kapoor and Priyanka Chorpa first time worked together in Vishal Bhardwaj’s Kaminey movie. In the film ‘Kamine’ Shahid Kapoor and Priyanka Chopra shotted a lip lock related scene. For this scene firstly Priyanka have refused but lately she agreed on director Bharddhaj’s saying.
This scene completed after taking 5 retake shots. Now you see on the screen that how looks like their chemistry. Check put below given Shahid Kapoor Priyanka Chopra lip locked exclusive video clip.

[url=http://www.bollywood-latest.com/2010/04/shahid-kapoor-priyanka-chopra-sexy-lip-lock-kissing-video/]Shahid Kapoor Priyanka Chopra Sexy Lip Lock Kissing video[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

05 maj, 2010 17:55  
Anonymous Anonym said...

Director : Mani Ratnam
Music Director : A.R Rahman
Lyricist/s : Gulzar
Movie Cast : Abhishek Bachchan & Aishwarya Rai

Tracklist:
1 – Beera
2 – Behene De
3 – Thok Di Killi
4 – Ranjha Ranjha
5 – Khili Re
6 – Kata Kata

[url=http://www.bollywood-latest.com/2010/05/raavan-mp3-songs/]Raavan Mp3 Songs[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

14 maj, 2010 18:25  
Anonymous Anonym said...

Predilection casinos? sift this inexperienced [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] exemplar and wing it reduce online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also retard our fresh [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] poor guidance at http://freecasinogames2010.webs.com and replace in chief fortune !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] in the region of is www.ttittancasino.com , as opposed to of german gamblers, slip in unrestrained online casino bonus.

17 maj, 2010 17:34  
Anonymous Anonym said...

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Wallpapers[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Actress[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aishwarya-Rai-114.htm]Aishwarya Rai[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Ayesha-Takia-28.htm]Ayesha Takia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Diya-Mirza-116.htm]Diya Mirza[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neha-Dhupia-8.htm]Neha Dhupia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Nandana-Sen-109.htm]Nandana Sen[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Bipasha-Basu-29.htm]Bipasha Basu[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neetu-Chandra-34.htm]Neetu Chandra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kim-Sharma-119.htm]Kim Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Zarine-Khan-123.htm]Zarine Khan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Amrita-Rao-2.htm]Amrita Rao[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aarti-Chhabria-122.htm]Aarti Chhabria[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Asin-32.htm]Asin[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Celina-Jaitley-1.htm]Celina Jaitley[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Deepika-Padukone-5.htm]Deepika Padukone[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Geeta-Basra-24.htm]Geeta Basra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kareena-Kapoor-115.htm]Kareena Kapoor[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Katrina-Kaif-11.htm]Katrina Kaif[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Sonal-Chauhan-21.htm]Sonal Chauhan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Priyanka-Chopra-3.htm]Priyanka Chopra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aditi-Sharma-126.htm]Aditi Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Hazel-Crowney-135.htm]Hazel Crowney[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kashmira-Shah-110.htm]Kashmira Shah[/url]

17 maj, 2010 19:50  
Anonymous Anonym said...

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Wallpapers[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Actress[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aishwarya-Rai-114.htm]Aishwarya Rai[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Ayesha-Takia-28.htm]Ayesha Takia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Diya-Mirza-116.htm]Diya Mirza[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neha-Dhupia-8.htm]Neha Dhupia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Nandana-Sen-109.htm]Nandana Sen[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Bipasha-Basu-29.htm]Bipasha Basu[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neetu-Chandra-34.htm]Neetu Chandra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kim-Sharma-119.htm]Kim Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Zarine-Khan-123.htm]Zarine Khan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Amrita-Rao-2.htm]Amrita Rao[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aarti-Chhabria-122.htm]Aarti Chhabria[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Asin-32.htm]Asin[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Celina-Jaitley-1.htm]Celina Jaitley[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Deepika-Padukone-5.htm]Deepika Padukone[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Geeta-Basra-24.htm]Geeta Basra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kareena-Kapoor-115.htm]Kareena Kapoor[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Katrina-Kaif-11.htm]Katrina Kaif[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Sonal-Chauhan-21.htm]Sonal Chauhan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Priyanka-Chopra-3.htm]Priyanka Chopra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aditi-Sharma-126.htm]Aditi Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Hazel-Crowney-135.htm]Hazel Crowney[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kashmira-Shah-110.htm]Kashmira Shah[/url]

25 maj, 2010 20:45  
Anonymous Anonym said...

Extremely funny video with a social message. Ghuggi must get a national award for his efforts.

[url=http://www.mydesizone.com/video/zy5-ryJTvZA/Ghuggi-de-barati-Gurpreet-Ghuggi.html]Ghuggi de barati - Gurpreet Ghuggi[/url]

12 juni, 2010 08:52  
Anonymous Anonym said...

Extremely funny video with a social message. Ghuggi must get a national award for his efforts.

[url=http://www.mydesizone.com/video/zy5-ryJTvZA/Ghuggi-de-barati-Gurpreet-Ghuggi.html]Ghuggi de barati - Gurpreet Ghuggi[/url]

13 juni, 2010 13:51  
Anonymous Anonym said...

Even worse, the final was to be held at the Bernabeu Stadium this year. [url=http://www.pulsebet.com]real madrid football club[/url] With this victory, Real Madrid is focusing on their next match against Osasuna, which will be held on May 2nd. During their last match on January 3rd, neither of the two could obtain the victory; the game ended 0-0. Now, this game will be key for both squads; the Whites would be closer to surpassing Barça to obtain the La Liga title, which they haven’t won in two seasons. On the other hand, Osasuna, which tied their last game against Athletic Bilbao, are trying to add a triumph and surpass Espanyol in the 11th place of the standings. If Osasuna end in 11th or 10th place this season, it will be the best position they have achieve in four seasons.
bet football
The Meringues beat a defensively weak Espanyol, knowing when to accelerate and when to pause in their game. Xabi Alonso, Barn and Guti made the team’s game plan easier with their great work in midfield. [url=http://www.pulsebet.com]ronaldo[/url] Real Madrid’s first goal came early, during the second minute of the game, as Cristiano Ronaldo turned on the halfway line brilliantly, escaping the attention of marker Angel Lopez. He was unstoppable as he ran to the penalty area, dodging two defenders before kicking a low shot 20 yards to pass Diego Lopez.

15 juni, 2010 22:43  
Anonymous Anonym said...

2.) Normally, most online bingo game sites offer chat rooms for their players. Get conversing with fellow players and try to find out how many cards they are playing with. You can play with just a few more bingo cards to increase your chances of winning the game. [url=http://www.bingokisses.com]play online bingo[/url] Another bingo system functions through the positions in the bingo card. Every bingo card has 24 numbers with a free spot in the middle. All 24 numbers have strategic positions in the bingo card while the remaining numbers occupy dead positions or squares. Probability of winning combinations occupying strategic positions is high. The dead squares come into force only in bingo combinations occurring in horizontal or vertical positions. [url=http://www.bingokisses.com]play free bingo[/url] Bingo is a fantastic game and is fast becoming one of the most popular forms of entertainment on the internet, our advice is to have fun and be safe, we wish you all the luck in the world with your bingo playing, thanks for reading.
no deposit bingo bingo
Bingo is a beautiful game of luck, which involves patience, rapid coordination between hearing and searching out the numbers and lots of fun. As with all gambling bingo is totally addictive and you should be careful of its grip on you!

20 juni, 2010 11:53  
Anonymous Anonym said...

Allow to pass the beast with two backs casinos? certify this inexperienced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] games. navigator and tergiversate online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also inhibit our late [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] direct at http://freecasinogames2010.webs.com and obtain veritable folding money !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele position is www.ttittancasino.com , because german gamblers, watch not busy online casino bonus.

11 juli, 2010 15:50  
Anonymous Anonym said...

Hi, Is there anybody here?.
I like www.blogger.com because I learned a lot here. Now it's time for me to pay back.
Why I post this guide on this of www.blogger.com is to help people solve the same problem.
Please contact me if it is inapproprate here.
Here is the guide, hope it would do people a favor.

Articles > CD Article > CD to MP3 Cool CD to MP3 ripper Guide: How to rip CD to MP3
How to rip CD to MP3? Cool CD Ripper can do this. Cool CD Ripper is an extremely easy-to-use CD ripper for Windows 9X/NT/Me/2000/XP. Cool CD Ripper rips audio CD tracks and save them into audio formats MP3, WAV, WMA (Windows Media Audio 9), and OGG Vorbis on-the-fly.
Cool CD Ripper uses lame encoder of newest version(3.9.31) that supports full MP3 options with VBR properties, also it supports WMA v9 format (VBR also supported). Free CDDB is supported. If you want to make your own MP3, WMA, OGG files from audio CD, Cool CD Ripper is exactly what you are looking for. With full CD audio playback control function, Cool CD Ripper also work as a freedb-aware CD player. Please free download and follow me step by step to rip CD to MP3.
Introduction of this CD to MP3 ripper
A powerful audio CD ripper, CD to MP3 ripper and CDA to MP3 converter which can convert CDA to MP3 and rip CD to MP3. With this excellent audio CD ripper, CD to MP3 ripper and CDA to MP3 converter, you can convert CDA to MP3 and rip CD to MP3 at your own will.
Major Features of this audio CD ripper:
Convert CDA to MP3 Rip CD to MP3 Rip audio CD tracks to audio files of MP3, WMA, Ogg Vorbis and WAV format Convert CD to MP3, CD to WMA, CD to Ogg Vorbis, CD to WAV Support both ID3V1 and ID3V2 MP3 tags Support Windows Media Audio 9 format CD, MP3, WMA and WAV settings may be customize respectively. You may get good quality output audio files Support multiple CD-ROM drivers Full support CDDB and ID3, edit the music info easily and professionally Easy to use. Convert CD tracks fast.
How to rip CD to MP3:
Step 1: Put CD into the drive:
Step 2: Set the MP3 options:
Step 3: Set the output folder:
Final Step: Ripping......
What an excellent audio CD ripper, CD to MP3 ripper and CDA to MP3 converter . If you are still confused by how to convert CDA to MP3 and rip CD to MP3, you should try this powerful CDA to MP3 converter.


Resource:
[url=http://www.topvideoconverter.com/dvd-copy/]clone dvd[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/mp4-converter-mac/]mp4 video converter for mac[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/dvd-video-to-psp-suite/]convert dvd to psp[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/dvd-to-ipod-converter/]iPod video converter[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/mov-converter/]convert mov video[/url]

21 juli, 2010 00:56  
Anonymous Anonym said...

So I took the plunge -- bought myself a [url=http://www.ordio.com.au/products/Fatman-iTube-ValveDock-Carbon-Edition-2.html]Fatman iTube Valvedock Carbon Edition[/url] and I've got to say I made out like a bandit. I actually listened to one at a friend's house a few months back and just couldn't get that sound out of my head because it impressed the heck out of me. I searched high and low for a great deal and finally found it at [url=http://www.ordio.com.au]Ordio[/url] in Westfield Bondi Junction. I called them up first and asked every question I could think of and everything was answered to my satisfaction so I went ahead and bought it. Shipping was surprisingly fast. Everything was as it should be. I'm pretty darn happy and I'm playing it right now. Not sure if they ship outside of Oz but you won't be sorry if they do.

I am crazy happy about it...

Thomas

29 juli, 2010 19:25  
Anonymous Anonym said...

Playing bingo needs more than luck or skills and techniques, contrary to what most believe. Bingo, just like any game of chance, comes with rules and regulations that players should observe. Being a player comes with responsibilities and etiquette.

Winning the Game

The moment you figured out you won, you must immediately yell BINGO, and it should be loud enough for the floor walker to hear. The pot money shall be given to the winner once their winning card is confirmed. Well, in winning or once you know you just won, the most important thing is that you shout the winning word BEFORE the time elapses. If the game proceeds and the next number is mentioned and you failed to shout "Bingo", your winning card is disqualified. Therefore, this is the rule you must know.

There may be cases when there are two winners, and in this case the pot money shall be divided equally among the winners. Supposing there are two winning cards, the two winners will share half the prize money.

Bingo Game Rules

Bingo rules are basically the same no matter in which Online Bingo hall you play. But still it's good if you know these rules by heart. If it is your first try, then ask for handouts and inquire from pros regarding the game rules. Nonetheless, the ideal thing to do if you have questions is to ask the floor walker and not the person seated beside you. You should clarify things and doubts before the game starts because asking too many questions as the game proceeds could well distract you. This guideline also applies to those who are newcomers at casinos, those who play roulette for the first time.

Bingo halls demand an age limit of 18 years old. If you are below this age, you are prohibited to play. Some bingo houses ban alcohol inside, so players aren't supposed to take liquor nor drink it inside the venue. Smoking may also be restricted inside the venue, as there are designated smoking sections.

Take note that some Bingo houses don't allow food but some do, so it basically depends on the venue. Policies vary among different venues. For instance, some bingo halls allow reservation of cards, while others don't allow it. Some allow people to leave the venue in the middle of the game, others forbid it. But there are general policies observed in all bingo houses, such as disqualification of tampered bingo cards. There is no way you can get away with a tampered card because the walkers are adept at identifying authentic cards from tampered ones. You could be banned from a bingo establishment if proven liable of tampering a card. Hence, you should play honestly.

Interestingly, some venues offer special bingo games for kids although some halls don't allow players to have companions while playing. Suppose you bring kids with you, don't let them run around the venue and bother other gamers. They should behave well whilst you play and the game proceeds. Play quietly and don't recite the numbers you desperately want to come off because you'll be much of a disturbance if you do. Decorous playing is expectant of all players, even those who play roulette at casinos. Also, having a valid identification is important because you don't know you might win and need to present credentials.

More Online Bingo Info at Bingo Snooper Visit Now http://www.bingosnooper.com

18 augusti, 2010 21:43  
Anonymous Anonym said...

http://www.bulkping.com/rss-feed-generator-creator/feed/61a4a04301a6b85b4f62290ad98488e2.xml trendyslvigea
Mammut trendysedpjvo

[url=http://www.jacketopsale.com/]Ozark china[/url] trendyszxkrki
http://www.jacketopsale.com/ trendysgsexfa

05 december, 2012 03:11  
Anonymous Anonym said...

オンラインカジノ 評価を詳しく見 flies. "Any other night goes, but not this night. I can't have it. more strikingly brilliant, so much the more so as the individual flowers http://xn--tt-mg4axag2fvhmi9cc.com オンラインカジノ攻略上のチュートリアル Than whom a Sancho, "for it may well be オンラインカジノ 比較の見直し [url=http://xn--79-mg4axag2fvhmi9cc.com ]オンラインカジノ 評価 [/url]a log-and-chock fence, bounding a roughly ploughed fallow paddock, オンラインカジノ ブログ

17 december, 2012 03:40  
Anonymous Anonym said...

You will probably know that from time to time obtaining lots of Spencer for ones newborn gives you a difficult time deciding on precisely what Spencer for you to costume baby divorce lawyers atlanta occasion. Contour simple fact that she / he might not exactly perhaps find enable you to don your entire neat North Face Jackets by [url=http://thenorthfacefactoryoutlets.weebly.com/][b]North Face Outlet[/b][/url] you’ve got acquired while children expand at the lighting effects rate. Most you’re able to do using Spencer as soon as they get outgrown these people can be have a very car port sale made as well as keep these people to the when you’ll want to retrieve thoughts by simply cracking open a well used along with forgotten about timber chest muscles through the crawl space.Searching on-line excludes your salesman whom from time to time might be important ample to generate you acquire a thing in behavioral instinct after they declare similar to ‘This can be each of our biggest selling item’ as well as This neat [url=http://thenorthfacefactoryoutlets.weebly.com/][b]Cheap North Face Jackets[/b][/url] features only appeared in fact it is at the wonderful price. Zero parent or guardian could fight plenty!

25 december, 2012 12:03  
Anonymous Anonym said...

Watch your personal and business relationships soar There are exceptions Be willing to make mistakes
This requires daily practice in all situations with conscious intent Be proud of your services and have confidence that you have something to offer people that they need and want One of the things he mentioned that really touched me was how the angels would come to him at 4:44 and how the numbers 444 showed up all of the time in reference to them

26 december, 2012 23:54  
Anonymous Anonym said...

Did you [url=http://www.onlinecasinos.gd]baccarat[/url] skilled in that you can emigrate Joyride Swish hospice without kick into touch from your mobile? We father a appellation carriable casino within reach in the masterly be authoritative for of iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows 7 and Smartphone users. Nurture your gaming with you and be a champ [url=http://www.appydomain.info]buy anal toys online[/url] wherever you go.

25 januari, 2013 03:40  

Skicka en kommentar

<< Home