tisdag, september 25, 2007

Kolla Eurozine

Jag har varit i Transylvanien, Rumänien alltså, några dar i den lilla pittoreska stan Sibiu med blandning av pastellidyll och gammal kommunistbrutalism. Kom hem sent i går kväll. Eurozine hade sin årliga konferens där.
Eurozine är ett suveränt projekt. Ett försök att förverkliga idén om en europeisk offentlighet över språkgränserna. Nu 66 kulturtidskrifter som medlemmar. Väldigt många från östra Europa. Eurozines site har nu 200 000 läsare i månaden. Ökar med svindlande hastighet. Fyrdubblats på två år. Kolla själva. Mr Eurozine heter Carl-Henrik Fredriksson i Wien, tidigare chefred på Ord&Bild.

Konferensens seminarier var inga hits. Mest fastnade jag för Catalin Avramescu, politisk filosof från universitetet i Bukarest, som pratade om hur politisk filosofi i Europa under den moderna epoken fokuserats på ett antal "exceptionella konstitutioner". Frihetens ordning har varit undantag i en europeisk normalitet av slaveri och ofrihet. Men insikten att friheten är ett ickenormalt tillstånd har gått förlorad. Kanske därmed också förmågan att försvara den. Hans tanke påminner om Anders Ehnmarks om friheten som en tillfällig glänta i skogen.

Den verkliga behållningen var att träffa alla andra redaktörer som är indragna i Eurozinenätverket. Att känna spänningen mellan öst och väst som fortfarande lever kvar mitt i Europa. Att prata med Arne Ruth som sitter i Eurozines rådgivande styrelse. Och att sitta ute på café vid stora torget i Sibiu.

Det är lätt att glömma att EU inte längre är en Västeuropeisk klubb. Eurozine är en påminnelse att Sofia och Bukarest är lika mycket unionen som London och Paris. Och att dom kräver att bli tagna på allvar.

Arena är naturligtvis med i Eurozine. Andra svenska är Glänta, Ord&Bild och Fronesis.