söndag, augusti 12, 2007

Här startar debatten

Mona Sahlin har hållit tal i Fittja. Bra val av plats. Men inte mycket verkar ha blivit sagt. Det är i höst hon och s måste upp till bevis. De måste börja presentera konkreta reformförslag. Och på så vis politisera det s-parti som avpolitiserades under Persson.

Hoppas dom läser Ingemar Lindbergs lilla bok "En ny maktbalans" (Premiss). Det är nog det bästa jag läst i Sverige om vart vänstern ska ta vägen. Inte bara analys och problemformuleringar, inte bara svepande om global rättvisa och annat fint, utan konkreta skarpa förslag och precisa precisioner av de mer allmänna riktningar man kan sikta in sig på i global- och Europapolitik.

Ingemar är nu pensionär och är knuten till Arenagruppen. Men har tidigare jobbat på bla socialdepartementet och LO. Märkligt att det är en person i hans ålder som skriver bäst om framtiden.

Jag håller nog med om allt han skriver. Om behovet att på Unionsnivå ta itu med fattigdomen och den sociala dumpningen, samtidigt som välfärdspolitiken får förbli nationella frågor, och de olika socialpolitiska systemen fortsätter vara olika. Betydelsen av fackligt arbete över gränserna i EU och också samarbete globalt - en global arbetarklass måste börja agera gemensamt.

Men mest relevant just nu är hans fyra punkter för en modern välfärdspolitik:
• Satsning på livslångt lärande med bl a individuella konton.
• Individstyrd rehabilitering och större möjligheter för anställda att ha makt över hur arbetet organiseras, det facket tidigare kallade "det goda arbetet" men sedan glömde bort.
• Ett nytt frigörande språng för familjepolitiken.
• Styra bort från det mekaniska rabblandet om generell välfärdspolitik till en "bred jämlikhetspolitik" där man blandar generella och selektiva åtgärder.

S, v och mp måste upprepa det Alliansen vann valet på: att visa på politiska reformer. Förvandla sig från bevarare till reformatörer. Jag hoppas dom läser Ingemars lilla bok. Där finns både konkreta förslag, bra analys av läget och även välavvägda formuleringar som grund för en mer allmän inriktning på politiken.

Ni som läser det här borde också läsa. Beställ här.