tisdag, april 03, 2007

Mångkulturåret

Många har skrivit grinigt om Mångkulturåret. Var blev verksamheten, har de undrat. Men jag tror Yvonne Rock och de andra som jobbat med året varit smartare. De har inte satsat på stora manifestationer. De har valt att få igång samtal på instutionerna, i sammanhangen där konstnärer finns. Jag tror faktiskt det är ett år som kan leva vidare, eftersom det bidragit till att sätta högre fart och målmedvetenhet på en process som redan fanns.
I dag hålls en stor avslutningskonferens på Moderna Muséet. Jag ska medverka och hålla tal (!). Just det, ett gammeldags tal i talarstol. Du kan läsa det här om du vill.

1 Comments:

Anonymous Per (fast en annan sådan) said...

Ett mycket bra tal. En människas rätt att manifistera sin kultur och nation är lika viktig som rätten att inte göra det. Framförallt rätten att definiera sin kultur utifrån sig själv.

Lite som Habermas kommentar på erkännandets politik. Det offentligas roll är en annan än den mellanmänskliga relationens.

Kul Per! Du inspirerar.

03 april, 2007 10:10  

Skicka en kommentar

<< Home