onsdag, februari 07, 2007

Slut på sallad

I går gav ägaren till den berömda salladsbaren i Göteborg upp. Det hade varit bättre om hon skrivit på kollektivavtalet. I dag följer Dagens Nyheters ledarsida upp med en förväntad drapa om att fackföreningsrörelsens förmåga att ta strid om avtalen behöver begränsas. Så klart. Jag hör på tidningskrönikan att en moderat tidning i Norrland, missade vilken, liknar striden vid våldtäkt där kostymklädda farbröder från facken jagar unga flickor i salladsbarer. Vilket hat!

Kontentan i högerkritiken är att småföretag med mindre än tio anställda ska undantas arbetsrätten. Rätt drastiskt. Men kritikerna tänker inte långt. Då kommer avtalen ersättas med detaljerade lagregleringar, som i många andra länder. Är det bättre? Då försvinner den unika flexibilitet den svenska modellen erbjuder. Med avtal kan ju allt förhandlas.

Med lagregler skulle tjejen i Göteborg inte mött blockadvakter som delade ut flygblad. Hon skulle iställets släpats till domstol. Idén om en offentlig politisk arena för kraftmätningen mellan löntagare och företagare skulle ersatts med advokater och åklagare. Ungefär som i USA.

Ett annat argument för kollektivavtalen är naturligtvis rättvis konkurrens. Ingen ska kunna smita ner sina kostnader. Konstigt att inga borgliga ledarsidor tänker så långt. Heder åt Mats Hulth, vd för arbetsgivarsidan, som i dag påpekar just det.

Det är inte stormkul att försvara blockader mot små företag. Men den här gången hade ju fackförbundet rätt.

10 Comments:

Anonymous Anonym said...

Rättvis konkurrens är lika med ingen konkurrens. För vem blir det rättvist? Skulle dagligvaruhandeln fungera bättre eller sämre om alla hade exakt samma priser på allt?
Att någon fortfarande 2007 kan vara kommunist visar bara att socialdemokraternas skolpolitik var precis så illa som folkpartiet påstår.

07 februari, 2007 16:42  
Blogger Gertkvist said...

"Med lagregler skulle tjejen i Göteborg inte mött blockadvakter som delade ut flygblad. Hon skulle iställets släpats till domstol."

Varför skulle Wild'n Fresh åtalas? Du tar inte upp några konkreta åtalspunkter som skulle motivera åtal. Inte heller var några av de anställda beredda att väcka civilrättslig talan mot sin arbetsgivare.

07 februari, 2007 18:10  
Anonymous Per said...

Varför skall konkurrens vara "rättvis"?
Vad är det som är orättvist med att ha lägre löner? Nej just det, ingenting.
Vad har lägre löner med "smita" att göra. Ingenting.
Om vi skall ha "rättvis" konkurrens så skall väl alla aspekter på företagandet vara lika för alla företag? Fysiskt läge t.ex. Lycka till...
Konstigt att inga vänsterledarsidor tänker så långt.

07 februari, 2007 21:49  
Anonymous Los Angeles said...

"Med avtal kan ju allt förhandlas"

Men nu var det ju inte tal om några förhandlingar, utan om en tredje part utan giltliga intressen i verksamheten (ingen anställd är medlem i HRF eller hade bett om deras hjälp) som genom blockad och hot försöker tvinga på någon ett avtal.

Ett avtal som inte ingås frivilligt kallas tvång och är raka motsatsen till "rättvist".

Ett företag vars anställda är nöjda med sina förmåner släpas inte inför domstol i USA. Däremot hade de andra företagen i gallerian säkert klappat till HRF med en rejäl stämning när dom blockerade sophämtningen även för dom med kollektivavtal.

07 februari, 2007 23:08  
Blogger Johan Ingerö said...

Vilket struntprat.

Ditt tal om "svensk flexibilitet" vore giltigt om någon av Appelgrens anställda hade varit medlemmar i HRF eller på något sätt bett dem om hjälp.

Det som hänt är dock att en kader av feta, mätta och maktgalna fackpampar bedrivit klappjakt på en 24-årig tjej som bara ville driva en liten näringsverksamhet. Utan att någon bett dem om det.

Det är så typiskt. En ung person trotsar byråkrati och ekonomiska risker för att skapa något och blir omedelbart nermanglad av en skränande mob med idioter som aldrig skapat utan bara levt på att "ställa krav" på dem som gör det.

Din flexibilitet existerar inte för små företag.Därför vore det bättre om vanliga domstolar skötte sånt här. Till skillnad från LOpranos är dessa nämligen inte benägna att syssla med medvetna rättsövergrepp.

08 februari, 2007 10:22  
Blogger Per Wirtén said...

Som sagt: vilket hat.

08 februari, 2007 13:33  
Blogger Gertkvist said...

Jepp, Per.

Man kan på diverse bloggar verkligen känna hatet. Hatet mot de företagare som inte inser nödvändigheten i att teckna kollektivavtal, och hatet mot de personer som vågar säga att kollektivavtal inte alls är nödvändiga.

Förresten har du inte förklarat varför Appelgren skulle släpas inför domstol. Seså, någon anledning kan du väl hitta på!

08 februari, 2007 14:20  
Anonymous Daniel Hedén said...

Några skäl till varför Sofia Appelgren på intet sätt förtjänar det stöd hon fått:
1. Hon betalade inte ut avtalsenlig semesterersättning till sina anställda.
2. Hon hade inte betalat ut lagenlig sjuklön till sina anställda.
3. Hon hotade sina anställda med att sänka deras löner till kollektivavtalets miniminivå om de krävde kollektivavtal (vilket ju för övrigt hade varit avtalsvidrigt).
4. Hon har vid inget tillfälle visat att ett avtalsenligt försäkringsskydd finns för de anställda.
5. Hon använder lagvidriga anställningsformer som endast hade varit giltiga om hon tecknat kollektivavtal (arbetsrätten är ju som bekant semidispositiv, dvs förhandlingsbar mellan arbetsmarknadens parter)
6. På en arbetsplats där kollektivavtal saknas är det alltid arbetsgivarens godtycke som reglerar vilken lön och vilket försäkringsskydd som gäller från en dag till nästa. Den trygghet som erbjuds på de 75-80% av Sveriges arbetsplatser som har kollektivavtal ville inte Sofia Appelgren skulle gälla för just sina anställda. Varför?
I liberalernas frihetsbegrepp ingår rätten för en företagare att behandla andra människor hur som helst, bara de råkar vara anställda. Det är därför liberalernas frihetsvurmande är så falskt och förljuget.

09 februari, 2007 10:54  
Anonymous Los Angeles said...

daniel,

I ett liberalt frihetsbegrepp ingår att människor tillåts välja själva. Då måste man också acceptera att de kanske fattar dåliga beslut (åtminstone enligt vissas synsätt).

Kanske hade personalen fått bättre villkor med kollektivavtal, kanske inte. Det förändrar inte principen att det inte är lag på att arbetsgivare måste ge kollektivavtal, eller att arbetstagare måste be om det. Det som är upprörande är att facket då helt oinbjudet kommer och medelst blockad försöker pådyvla sin åsikt att alla MÅSTE ha kollektivavtal (se SvD brännpunkt Feb 8). Huruvida ett kollektivavtal vore bättre eller sämre för de anställda är inte det viktiga i sammanhanget, utan att facket anser sig stå över principen att avtal ska vara frivilliga och förhandlade.

Att privata intresseorganisationer tar sig rätten att bestämma hur icke-medlemmar ska leva sitt liv är inte förenligt med demokratiska principer.

Ett acceptabelt beteende från fackets sida hade varit att informera de anställda om de eventuella fördelar ett kollektivavtal skulle innebära, och lova dem fackets stöd om de skulle välja att ta konflikt och ställa krav på sin arbetsgivare. Istället drog man till med storsläggan.

Om Sofia Appelgran gjort sig skyldig till lagöverträdelser som du antyder är det en rättssak och inte heller något som facket har att göra med.

09 februari, 2007 20:47  
Blogger Henning said...

Jag förstår inte varför hon inte bara skrev på kollektivavtalet. Snipp snapp snut så var sagan slut. Men nej. Kunde hon inte motiverat det enkelt och sakligt?

Jag har själv jobbat på en liten butik under en dålig chef. Arbetstid 8-12 + 15-18 på samma dag. "Går du till facket så... ja, det är ju många som vill ha ditt jobb." Och sen när nya arbetschemat kom upp på jobbet så hade jag plötsligt inga nya planerade timmar. Drömanställning det.

PS. Go, Per W! Alla hatar inte.

11 februari, 2007 20:45  

Skicka en kommentar

<< Home