onsdag, mars 07, 2007

Inget upprop för mig

Jag har inte skrivit på uppropet att Sverige ska lämna ISAF-styrkan i Afghanistan. Och jag tänker inte göra det. Inte nu. Men uppropet har startat en viktig diskussion, som förs mest på SVD:s debattsida.
USA för krig i Afghanistan. Som vanligt med katastrofala följder. För tusende gången citerar jag Hannah Arendt om att det inte kommer makt ur en gevärspipa – bara sönderfall. Om nåt ska lämna landet är det den USA-ledda militäralliansen OEF. Dom har gjort mer skada än nytta. Jag fattar inte varför uppropet riktas mot ISAF och inte OEF/USA.
Det måste återigen dras en skarp gräns mellan ISAF, som inte ska ägna sig åt maskulina krigsövningar, och losergängen i amerikanska armén. Att Sverige ens funderar på att skicka JAS Gripen till Afghanistan är politisk härdsmälta.
ISAF ska vara kvar, Sverige vara kvar så länge det går och styrkan gör nytta. Biståndet måste dessutom öka.
Den klart bästa artikeln i debatten har skrivits av Frida Blom från Svenska freds och Bengt Kristiansson, gensekr i Sv Afghanistankommittén. Läs här.

1 Comments:

Blogger Erik Svensson said...

Jag tror att du gör ett misstag som inte skriver på. Situationen i Afghanistan blir bara värre och värre, och den gräns du menar måste finnas mellan ISAF-styrkan och USA:s OEF är sedan länge uppluckrad och osynlig för de flesta afghaner. USA-soldater som ingick i OEF har nu bytt uniform och ingår i ISAF, och den amerikanske chefen för ISAF-styrkan har basat över det ökända Bhagramfängelset i Kabul och skickat fångar till tortyren på Guantanamo. Det är en önskedröm från din och andras sida när ni tror att det går att dra en klar gräns mellan ISAF och OEF.

För några år sedan noterade jag att du tyckte att USA var tvungna att stanna kvar i Irak för att "stabilisera situationen", även om du, precis som jag, var emot USA:s invasion 2003. Jag tror inte att du har denna uppfattning längre, det ter sig som en utopi som allt färre omfattar eftersom USA:s närvaro i Irak de facto förvärrar situationen. Sveriges militära engagemang i Afghanistan kommer också att möjliggöra för USA att avlastas, så att de omallokera trupper till Irak. Därmed bidrar Sverige indirekt till ockupationen av Irak. De senaste dagarnas händelser, med flera civila som dödats av NATO-trupper visar också att ISAF är överspelat och politiskt förbrukat. Helt i enlighet med det har nu Miljöpartiet svängt i Afghanistanfrågan och har närmat sig Vänsterpartiet.

08 mars, 2007 08:54  

Skicka en kommentar

<< Home